Een beetje geschiedenis en veel cultuur…

Mei wandeling Diemen, Gein en Abcoude.

Een gebied vol met historie en mooie natuur. Een bekende schrijver en ook schilder die hier veel vanuit Amsterdam rondfietste was Nescio. Nescio is pseudoniem voor J.H.F.Gronloh.
Voor hem was een dag mislukt als de zon “verborgen” bleef. Hij was gefascineerd door het zonlicht ”spelend op het water, schaduwen werpend op een oude schuurmuur”. Hij beschreef ook goed en duidelijk hoe diverse veranderingen zich voltrokken in dit gebied en vaak erg tegen zijn zin.

Bijvoorbeeld in het verhaal Kortenhoef: “Dit aardige wipbruggetje bestaat ook al niet meer. De weg is over het water heen geplempt. God zegene de verantwoordelijke autoriteiten. Als het kan een beetje hardhandig”.

“13 oktober 1950, vrijdag. Met den trein van tien voor tienen van de Muiderpoort naar Abcou. Met fiets. Prachtige diepblauwe lucht, wolkeloos. s’Ochtends nog wat koel, later volop zomer ……..”

“……uitgekeken over helder-schoone koeien, bestippelde gouden en eindelooze weilanden. Gezicht op Abcou! Het watertje bij het fort diep blauw. Alles is ver…..”.

“Terug op het stationnetje heb ik op een bank op het perron gezeten en over het land uitgekeken naar de verre koeien en het weggetje naar Nigtevecht ………”

Het Gein nu.

Wanneer we nu vanaf de weg langs het Gein naar het omringende landschap kijken, dan zien we dat de weilanden lager liggen dan het riviertje en zijn doorsneden met rechte parallelle sloten. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het land ooit boven de dijk heeft uitgestoken en er graan werd verbouwd. In de loop van de tijd is het landschap behoorlijk veranderd.

De weilanden waren vroeger grote veengebieden die door ontginning erg inklonken. Daardoor zijn de gebieden naast de veen riviertjes allemaal onder het waterpeil komen te liggen. Vlak naast de riviertjes bestaat de grond voornamelijk uit klei en zand en beschermen zo de riviertjes van “leeg”lopen en de omringende weilanden van overstromen.

Verder zien we hier en daar nog mooie authentieke boerderijen die gelukkig aan de slopershamer zijn ontkomen en nu mooi gerestaureerd voor het nageslacht zijn bewaard. Veel wandelplezier tijdens deze wandeling.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.