Wie zijn wij?

Doel(groep)
Wandelgroep de Potige Dames is opgericht in 1994 door een klein groepje vrouwen en heeft inmiddels een ledental van rond de 100 vrouwen. De groep staat open voor lesbische en biseksuele vrouwen. Lekker wandelen in de natuur met een groep leuke vrouwen is het doel van de Potige Dames.

Waar wandelen we?
We lopen meestal binnen een straal van circa één uur reisafstand van Amsterdam. Eén à twee keer per jaar wandelen we verder weg. De lengte van de tochten variëert tussen de 12 en 18 kilometer en het gaat onder alle weersomstandigheden door. Honden mogen (aangelijnd) meelopen, indien dat is toegestaan in het gebied waar we wandelen. Het begin- en eindpunt is bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wanneer wandelen we?
We wandelen op de tweede zondag en herhalen de tocht op de vierde zaterdag van dezelfde maand. We starten tussen 10.30 en 11.15 uur, afhankelijk van trein- en/of busverbindingen. Soms bieden we twee verschillende wandelingen aan in één maand.

Werkwijze
Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Het aantal medewandelaars is dan ook altijd een verrassing. Soms zijn we met 4 dan weer met 18 wandelaars. Er loopt in elk geval altijd een bestuurslid mee.

Organisatie van wandelingen
Het concept van De Potige Dames is dat elke maand een ander lid (c.q. leden) een wandeling organiseert. Zij zoekt dan een leuke tocht uit, geeft dat door aan het bestuur, loopt de wandeling een keer “voor” en zorgt dat ze er op de bewuste data is (2e zo. en 4e za). Er zijn veel wandelsites om de keus te vergemakkelijken. Iedere Potige Dame die een wandeling organiseert, krijgt hiervoor een VVV bon van € 15,00 per wandeldag.

Overige activiteiten
In het verleden werd er in september een wandelweekend georganiseerd, waarbij we wat verder weggingen en overnachten in kampeer-boerderijen of hotels. Het Gaasterland, Limburg, Zeeland, Texel, de Veluwe, Drenthe zijn zo maar een greep uit het verleden. Wellicht wordt dit in de toekomst weer georganiseerd. In januari, de 2e zondag na de wandeling vieren we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsborrel.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Trudy van Haperen, Marian Sanders, Marianne Sprengers en Ineke Venrooij.

Lidmaatschap
Als je lid wordt van De Potige Dames krijg je zes keer per jaar een overzicht van de georgani-seerde wandelingen en twee keer per jaar de ledenlijst; het meelopen is dan zonder verdere kosten. Je kunt lid worden door 12,50 euro over te maken op girorekening NL31 ASNB 8833 0655 29 t.a.v. G. van Haperen en I. Venrooij (Let op het banknummer is veranderd). Vermeld daarbij ‘Contributie De Potige Dames’ en je naam, adres, postcode, e-mail adres en telefoonnummer. We vragen je ook aan te geven of je op de ledenlijst wil. Zo ja, dan ontvang je deze ook. Word je lid na 1 juli dan betaal je de helft van het bedrag.

Informatie
Verdere informatie kun je krijgen bij Trudy via het emailadres info@depoda.nl. en kijk op onze website: www.depoda.nl

marian_k trudy_k