Lid worden?

Je kunt altijd gratis een keertje meewandelen om te kijken of het wat voor je is. Na afloop beslis je dan zelf of je wel of niet lid wilt worden.

Als je lid wilt worden van deze wandelclub kost dit € 12,50 per jaar. Je krijgt dan zes keer per jaar een overzicht van de georganiseerde wandelingen, een ledenlijst en het meelopen is dan zonder verdere kosten.

Als je meer wilt weten, stuur dan een mailtje naar info@depoda.nl

Contributie
Maak 12,50 over op NL31 ASNB 8833 0655 29 t.a.v. G. van Haperen en I. Venrooij
Let op het banknummer is veranderd.

Vermeld daarbij “contributie De Potige Dames” en je naam, adres, postcode, e-mail en telefoonnummer.
We vragen je ook aan te geven of je op de ledenlijst wil. Zo ja, dan ontvang je deze ook.